VĂN HÓA HÀNH ĐỘNG

CHÍNH TRỰC


Chính trực là làm điều đúng, ngay cả khi không ai quan sát

– Đặt mục tiêu chung lên trên lợi ích cá nhân

– Thẳng thắn

– Cam kết với lời nói của mình

NHÂN VĂN


Nhân văn là thương yêu con người và hành động tử tế

– Cư xử công bằng (play fair)

– Cư xử tử tế (Làm điều từ tâm)

– Biết ơn đội ngũ

HIỆU SUẤT CAO


Hiệu suất cao là làm nhanh, chính xác và tạo ra giá trị vượt trội

Đặt mình là gốc rễ vấn đề

– Hoàn thiện mỗi ngày