VĂN HÓA HÀNH ĐỘNG

ĐẶT MÌNH LÀM GỐC RỄ VẤN ĐỀ


Không đổ lỗi, luôn nhận lãnh trách nhiệm.

Chúng tôi nhận thấy bản thân có trách nhiệm tìm ra giải pháp cho mọi vấn đề của cá nhân và nghiệp vụ của mình. Chúng tôi chủ động hướng đến tìm kiếm nguyên nhân gốc rễ và giải pháp cho vấn đề.

CHÍNH TRỰC VÀ CAM KẾT HOÀN THÀNH


Cam kết kết quả công việc cuối cùng và luôn cập nhật tiến độ thực hiện

Chúng tôi cam kết bằng uy tín về “Mọi điều mình nói và mọi việc mình làm”; Chúng tôi thể hiện sự cam kết tuyệt đối trong việc hoàn thành công việc và cập nhật liên tục một cách chuyên nghiệp.

KHÁT KHAO SÁNG TẠO


Luôn mang đến cho khách hàng giá trị vượt mong đợi

Chúng tôi đam mê và chủ động kiến tạo ra những giá trị mới dành cho khách hàng, đem đến cho họ những trải nghiệm thưởng thức dịch vụ và tối đa hoá tiềm năng của mình bằng những cách sáng tạo & độc đáo nhất. Chúng tôi cải tiến liên tục, từ những việc nhỏ nhất và luôn thực hiện công việc thông thường theo cách thức độc đáo, đột phá để đạt hiệu quả cao nhất.

PHÁT TRIỂN GIÁ TRỊ CON NGƯỜI


Tôn trọng và phát triển con người

Chúng tôi luôn cởi mở với sự khác biệt và tôn trọng con người. Chúng ta ưu tiên phát triển giá tị mỗi con người – đồng nghiệp và đội ngũ. Chúng tôi tin vào thiện ý của con người. Chúng tôi tạo cơ hội cống hiến, ghi nhận thành quả, kiên nhẫn dộng viên hoàn thiện bản thân nhằm phát triển hết khả năng của mình. Chúng ta nhận lãnh trách nhiệm chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức vì mục tiêu phát triển tổ chức.

HẾT LÒNG VÌ KHÁCH HÀNG


Thực hiện công việc vì cảm xúc và sự tin tưởng của khách hàng

Chúng tôi khát khao mang đến cho khách hàng như tại chính căn bếp nhà mình với những trải nghiệm cảm xúc đặc biệt nhất. Chúng tôi luôn không ngừng sáng tạo và đầu tư công sức để mang đến cho khách hàng và cộng đồng những giá trị vượt trên cả mong đợi.