QUAN HỆ CỔ ĐÔNG


Thông báo về việc thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và tài liệu lấy ý kiến

– Ngày 14/01/2023 –


Thông báo về việc thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và tài liệu lấy ý kiến

– Ngày 14/12/2021 –


Biên bảnNghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

– Ngày 07/06/2021 –


Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 và dự thảo tài liệu họp

– Ngày 29/04/2021 – 


Biên bảnNghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 02/2020

– Ngày 17/12/2020 –


Thư mời họp ĐHĐCĐ bất thường 2020 và dự thảo tài liệu họp

– Ngày 02/12/2020 –


BIên bảnNghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ

– Ngày 17/06/2020 –


Nghị quyết ĐHĐCĐ 06/2018

– Ngày 16/10/2018 –


Nghị quyết ĐHĐCĐ 05/2018

– Ngày 15/08/2018 –


Nghị quyết ĐHĐCĐ 02/2018

– Ngày 15/03/2018 –


Nghị quyết ĐHĐCĐ 2017

– Ngày 27/04/2017 –


Nghị quyết ĐHĐCĐ 08/2016

– Ngày 30/11/2016 –


Nghị quyết ĐHĐCĐ 05/2016

– Ngày 24/06/2016 –

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.